خودکشی 

روزی، یک مرد ایرانی در زندگی خویش به پوچی رسید، لذا تصمیم به خودکشی گرفت.
 بالای صخره ای نوک تیز ایستاد و دور گردن خود طناب بزرگی بست.
 سمت دیگر طناب را به تخته سنگی بزرگ گره زد.
 مقداری سم نوشید و لباس خود را به آتش کشید.
 بلافاصله به سمت پایین پرید و در همان لحظه با هفت تیر به سوی خود شلیک کرد.
 گلوله به خطا رفت و طناب بالای سرش را برید.
 او که از خطر حلق آویز شدن جان سالم به در برده بود، به داخل آب سقوط کرد.
 آب شعله های آتش را خاموش کرد و استفراغ سم را از بدنش خارج ساخت.
 توسط یک ماهیگیر از آب خارج و به یک بیمارستان دولتی منتقل شد.
 در بیمارستان بود که به خاطر نبود امکانات و دارو، جان به جان آفرین تسلیم کرد!

نوشته شده در تاریخ دوشنبه چهارم مرداد 1395    | توسط: علیرضا زمانی    | طبقه بندی: مطلب طنز،     | نظرات()