سوال مرد عرب از پیامبر(ص) 

عرض کرد می خواهم داناترین مردم باشم؟ 
حضرت فرمود: از خدا بترس.

عرض کرد می خواهم از خاصان درگاه خدا باشم؟ 
حضرت فرمود: شب و روز قرآن بخوان.

عرض کردم می خواهم همیشه دل من روشن باشد؟ 
حضرت فرمود: که یاد مرگ را فراموش مکن.

عرض کرد می خواهم همیشه در رحمت حق باشم؟ 
حضرت فرمود: با خلق خدا نیکی کن.

عرض کرد می خواهم از دشمن به من آفتی نرسد؟ 
حضرت فرمود: همیشه توکل به خدا کن.

عرض کرد می خواهم در چشم مردم خوار نباشم؟ 
حضرت فرمود: پرهیزکار باش.

عرض کرد می خواهم عمر من طولانی باشد؟ 
حضرت فرمود: صله رحم کن.

عرض کرد می خواهم روزی من وسیع گردد؟ 
حضرت فرمود: همیشه با وضو باش.

عرض کرد می خواهم به آتش دوزخ نسوزم؟ 
حضرت فرمود: چشم و زبان خود را ببند.

عرض کرد می خواهم بدانم گناه به چه چیز ریخته می شود؟ 
حضرت فرمود: تضرع و توبه به حال بیچارگی.

عرض کرد می خواهم سنگین ترین مردم باشم؟ 
حضرت فرمود: از کسی چیزی مخواه.

عرض کرد می خواهم پرده عصمتم دریده نشود؟ 
حضرت فرمود: پرده ی عصمت کسی را مدر.

عرض کرد می خواهم که گورم تنگ نباشد؟ 
حضرت فرمود: مداومت کن به قرائت سوره ی تبارک.

عرض کرد می خواهم مال من بسیار شود؟ 
حضرت فرمود: مداومت کن به قرائت سوره ی واقعه هر شب.

عرض کرد می خواهم فردای قیامت ایمن باشم؟ 
حضرت فرمود: میان شام و خفتن به ذکر خدا مشغول باش.

عرض کرد می خواهم خدای تعالی را در نماز حضور یابم؟ 
حضرت فرمود: در وقت وضو گرفتن بسیار دقت کن.

عرض کرد می خواهم از خاصان باشم؟ 
حضرت فرمود: در کارها راستی و درستی پیشه کن.

عرض کرد می خواهم برای من عذاب قبر نباشد؟ 
حضرت فرمود: جامه ی خود را پاک نگهدار.

عرض کرد می خواهم در نامه ی عمل من گناه نباشد؟ 
حضرت فرمود: با پدر و مادرت به نیکی رفتار کن.

نوشته شده در تاریخ دوشنبه دهم تیر 1392    | توسط: علیرضا زمانی    | طبقه بندی: ادبی،     | نظرات()