امید 

تعدادی موش آزمایشگاهی را به استخر آبی انداختند و زمان گرفتند تا ببینند چند ساعت دوام می آورند. حداکثر زمانی را که توانستند دوام بیاورند 17 دقیقه بود.

سری دوم موشها را با توجه به این که حداکثر 17 دقیقه می توانند زنده بمانند به همان استخر انداختند. اما این بار قبل از 17 دقیقه نجاتشان دادند. بعد از این که زمانی را نفس تازه کردند، دوباره آن ها را به استخر انداختند. حدس بزنید چه قدر دوام آوردند؟

26 ساعت!

پس از بررسی دانشمندان به این نتیجه رسیدند که علت زنده بودن موش ها این بوده که آن ها امیدوار بودند تا دستی باز هم آن ها را نجات بدهد و توانستند این همه دوام بیاورند.

نوشته شده در تاریخ یکشنبه نوزدهم خرداد 1392    | توسط: علیرضا زمانی    | طبقه بندی: ادبی،     | نظرات()