زبون الله اکبری

یکی از دوستانم تعریف می کرد:
مامانم موقع نماز خواندن عادت داره به زبون الله اکبری با ما مکالمه کنه!
یعنی این که وسطِ نماز، هر الله اکبر بلندی که می گه، یه منظوری داره!
اون موقع است که ما هی چک می کنیم ببینیم منظورش چیه!
یه روز وسط نماز یه الله اکبر کشداری گفت!
منم مثل فشنگ از جام پریدم و زیر گاز رو چک کردم؛
پشت در رو نگاه کردم که ببینم کسی در نزده باشه!
چراغها رو چک کردم مبادا یکی روشن مونده باشه!
چیزی پیدا نکردم به مامانم نگاه کردم دیدم داره هی با چشم و ابروش واسه من ناز می کنه!
آخر که دید من نفهمیدم یه اخمی کرد و یه الله اکبر شدید و بی خیال شد!
وقتی نمازش تموم شد با عصبانیت برگشت گفت:
واقعا که خری! مگه کوری؟ نمی بینی گرممه؟ یه ساعته می گم کولر رو روشن کن؟!

نوشته شده در تاریخ دوشنبه یکم خرداد 1391    | توسط: علیرضا زمانی    | طبقه بندی: مطلب طنز،     | نظرات()